Voorwaarden

Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

12. Klachten

12.1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
12.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt ter indiening van de klacht een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
12.3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 (één) jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Uitstekend
Jac
Fantastische nieuwe ervaring met toerskien in de Silvretta
Onder begeleiding van Gijs-Jan 4 dagen touren door de Silvrettagruppe heeft mij een blijvende herinnering gegeven. Wat een fantastisch gebied en een super begeleiding. Gijs-Jan gaat niet voor goed, maar voor de overtreffende trap. Net een bijzondere route, net die wat mooiere en steilere afdaling. Gebaande sporen worden verlaten en nieuwe worden gevormd. Absoluut een aanrader en Gijs-Jan is een topper!
Heb je een vraag? Alle vragen zijn goed. Don't be shy!
http://epique.com 1