Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

13. Geschillen

13.1. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is te allen tijde bevoegd.

http://epique.com 1